Новини

Дощ

22 °C

ОГОЛОШЕННЯ !!!!!

ОГОЛОШЕННЯ !!!!!

Бучанська міська рада проводить відбір з визначення виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність та права оренди у місті Буча

 

 Бучанська міська рада відповідно до ст. ст. 12,122,135-137 Земельного кодексу України та на виконання   п.3 рішення  Бучанської міської ради  № 3041-54-VІІ від 28.02.2019 проводить відбір з визначення виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність та права оренди у місті Буча, фінансування послуг яких здійснюється без використання бюджетних коштів.

Інформація про земельні ділянки м.Буча:

1.            вул. Заводська,1-Г, площа 1,5521 га , кадастровий  номер 3210945300:01:128:0140,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

 

2.            вул. Яблунська,144, площа 2,0 га, кадастровий номер 3210945300:01:120:0049,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств;

 

 

3.            вул. Шевченка,5-Б, площа 0,5860га, кадастровий номер 3210945300:01:081:0094, для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі;

 

4.            пров. Вокзальна,2-А, площа0,25 га , кадастровий номер  3210945300:01:100:0050, для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі;

 

Умови конкурсу:

Виконавець (Переможець) забезпечує організацію та проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем кожного лота відповідно до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

Виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватиметься відповідно п. 31. ст. 137 Земельного кодексу України.

Виконавець (Переможець) повинен розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом.

Претендент повинен мати офіційного представника та приміщення у м. Бучі для прийому заяв і документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах.

 

Критерії відбору виконавця земельних торгів:

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців земельних торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями:

•             кількість проданих лотів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах;

•             ціна продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

Вимоги до документації, що подається для відбору виконавця земельних торгів:

Конкурсна документація з описом подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з організації та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів продажу та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити інформацію про продані лоти за попередні 24 місяці та за поточний рік станом на дату подання документів (перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності проданих у власність або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, стартову ціну, ціну продажу порівняно зі стартовою ціною (у гривнях) з підтвердними документами (копії протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції, повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до повноважень та з дотриманням норм законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

Перелік підтвердних документів, які подаються для відбору виконавця:

•             заява на ім’я організатора торгів про участь у відборі виконавців земельних торгів;

•             копії установчих документів претендента;

•             довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обовְ'язкових платежів), видана територіальним органом Державної фіскальної служби України фіскальної служби України;

•             копія ліцензії на проведення земельних торгів;

•             інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів.

•             інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото — картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для проведення земельних торгів.

 

 

Строки подання конкурсної документації: до 25.03.2019( включно) до 16.30

за адресою: вул. Енергетиків12, м. Буча, 08292, земельний відділ Бучанської міської ради.

 

 

 

Інформація про проведення конкурсу: 02.04.2019 в 10.00 за адресою вул.

                                                                      Енергетиків,12,   (зала засідань 3 поверх) м. Буча.

133

0