Перелік інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

Дощ

7 °C

Перелік документів, що містять публічну інформацію

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

13.07.2011р.                                                                                                                          №143 

Про затвердження системи обліку документів,

 що містять публічну інформацію

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпоряджень міського голови від 10.05.2011р. № 93 «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», від 17.05.2011р. № 97/1 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації», від 17.05.2011р. № 100 «Про організацію в Бучанській міській раді роботи щодо доступу до публічної інформації»

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

  1. Затвердити систему обліку документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Бучанська міська рада. (Додаток 1)
  1. Розмістити систему обліку документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Бучанська міська рада, на офіційному веб-сайті міської ради.

Загальний відділ

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами, Сурай Г.В.

 

А.П.Федорук, міський  голова

Додаток
Система обліку документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Бучанська міська рада
Назва розділу інформаційного наповнення Періодичність оновлення інформації
1 Інформація про організаційну структуру виконавчих органів міської ради по мірі внесення змін
2 Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності міської ради (Положення про відділи, управління, служби) по мірі внесення змін
3 Рішення про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів) по мірі прийняття таких рішень
4 Розпорядження міського голови, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних) щомісяця до 5 числа
5 Проекти розпоряджень міського голови, рішення, що підлягають обговоренню (оприлюднюється не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття) по мірі появи таких проектів розпоряджень, рішень
6 Рішення виконавчого комітету та міської ради, що містять публічну інформацію через 10 днів після прийняття
7 Плани проведення та порядок денний сесій міської ради у разі проведення
8 Перелік та умови отримання послуг, що надаються міською радою, форма і зразки документів, правила їх заповнення по мірі внесення змін
9 Інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад по мірі внесення змін
10 Правила внутрішнього розпорядку, графіки прийому громадян по мірі внесення змін
11 Інформація про перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення по мірі внесення змін
12 Телефонний довідник по мірі внесення змін
13 Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та /або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню) по мірі надходження
14 Інші документи, що містять публічну інформацію по мірі надходження
15 Розпорядження №82 "Про організацію оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних" по мірі надходження