Перелік адміністративних послуг

Невелика хмарність

27 °C

Перелік адміністративних послуг
Юридичний відділ
 • 1. Довідка про перебування громадян на обліку потребуючих поліпшення житлових умов

  2. Взяття громадян на облік потребуючих поліпшення житлових умов

  3. Продаж земельних ділянок комунальної власності

  4. Видача свідоцтва про право власності на житло відповідно до Закону  України «Про приватизацію державного житлового фонду»

Реєстрація ЮР ФІЗ

1. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та   фізичних осіб – підприємців у вигляді витягу

2.   Видача дубліката оригіналу установчих документів юридичної особи та/або змін до них

3. Державна реєстрація змін до відомостей  про фізичну особу - підприємця, які містяться в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

4. Державна реєстрація зін до відомостей про юридичну особу, що містяться в  ЄДР, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи   

5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної  особи - підприємця

6. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця

7. Державна реєстрація юридичної особи                      ( у тому числі в результаті виділу, злиття,         петворення, поділу)

8. Державна реєстрація припинення діяльності юридичної особи

9. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу,  зареєстровану до 1 липня 2004 року

10. Державна реєстрація  включення відомостей про  фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року

11. Виправлення помилки, допущених  у відомостях Єдиного державного  реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації.

12. Надання  документів в  паперовій формі, що містяться в реєстраційній справі

Реєстрація нерухомого майна

1. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

2. Державна реєстрація речових прав, похідних від права власності

3. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

4. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

5. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

6. Державна реєстрація обтяжень

7. Надання інформації з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно

Реєстрація громадських об’єднань

1. Державна реєстрація міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії

2. Припинення міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії

3. Легалізація діяльності шляхом письмового повідомлення про утворення первинних осередків політичної партії, яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи

4. Видача дубліката свідоцтва (довідки) про реєстрацію міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, які є юридичними особами

5. Взяття до відома інформації про зміни до назви, керівних органів, їх  адреси та місцезнаходження районних організацій або інших структурних утворень політичної партії

6. Скасування реєстрації  статуту територіальної громади на підставі письмової заяви про це сільського, селищного голови за наявності відповідного рішення представницького органу місцевого самоврядування

7. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

8. Видача свідоцтва про державну реєстрацію статутів територіальних громад

9. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

10. Припинення діяльності професійних спілок, їх об'єднань за рішенням з’їзду (конференції), загальних зборів відповідно до статуту (положення) професійних спілок, їх об’єднань

11. Легалізація місцевих профспілок та їх об'єднань на відповідність заявленому статусу та взяття до відома повідомлення організацій всеукраїнських профспілок та профспілок іншого статусу про їх належність до всеукраїнських профспілок та профспілок іншого статусу

12. Взяття до відома інформації про зміни до статуту (положення), складу виборних органів профспілок та їх об'єднань

13. Видача дубліката свідоцтва про легалізацію професійних спілок, їх об'єднань чи статуту професійних спілок та їх об'єднань

14. Реєстрації змін до статутних документів місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань

15. Припинення діяльності місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань за рішенням з’їзду (конференції)

16. Державна реєстрація місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань

17. Видача дублікату статуту місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань

18. Припинення діяльності творчих спілок за рішенням загальних зборів (з’їзду, конференції) творчої спілки

19. Перереєстрація регіональних (місцевих) творчих спілок та територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок

20. Видача свідоцтва про державну реєстрацію регіональних (місцевих) творчих спілок  та територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок 

21. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію

регіональних (місцевих) творчих спілок та територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок

22. Припинення діяльності асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування за рішенням загальних зборів відповідно до їх статутів

23 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

24.. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

25. Видача дублікату статуту місцевих асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування

26. Державна реєстрації громадського об’єднання як громадської організації

27. Державна реєстрація створення  відокремленого підрозділу громадської організації.

28. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

29. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти

громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

30. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

31 видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

Відділ доходів

1. Розірвання (припинення) договору оренди земельної ділянки, договору фактичного користування земельною ділянкою, договору суперфіція, договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку

2 Продовження (поновлення) договору оренди земельної ділянки, договору фактичного користування земельною ділянкою, договору суперфіція, договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку.

Відділ Держгеокадастр
 • 1. Видача витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки

  2. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою

  3. Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

  4. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

  5.Видача довідки про наявність та розмір земельної частки(паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

  6.Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку.

  7.Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно - територіальних одиниць.

  8. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

  9. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

  10. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти ( плану) та іншої картографічної документації державного земельного кадастру.

  11. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановленні законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

  12. Внесення до державного земельного кадастру відомостей ( змін до них) про земельну ділянку.

  13. Внесення до державного земельного кадастру відомостей ( змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу.

  14. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру

  15. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

  16 .Видача довідки із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

Відділ державно-архітектурно будівельного контролю

1.Видача дозволу на початок виконання будівельних робіт (для фізичних осіб)

2. Видача дозволу на початок виконання будівельних робіт (для юридичних осіб)

3. Видача сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та готовності його до експлуатації

4. Внесення змін в повідомлення про початок виконання будівельних робіт( для фізичних осіб)

5. Внесення змін в повідомлення про початок виконання підготовчих робіт( для фізичних осіб)

6. Внесення змін в повідомлення про початок виконання підготовчих робіт( для юридичних осіб)

7. Внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації  об’єктів, який належить до І-ІІІ категорії складності (для фізичних осіб)

8. Внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації  об’єктів, який належить до І-ІІІ категорії складності (для юридичних осіб)

9. Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації  самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності

за рішенням суду(для фізичних осіб)

10. Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації  самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності

за рішенням суду(для юридичних осіб)

11. Внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації  об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта(для фізичних осіб)

12. Внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації  об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта(для юридичних осіб)

13. Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт (для фізичних осіб)

14. Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт (для юридичних осіб)

15. Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт (для фізичних осіб)

16. Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт (для юридичних осіб)

17. Внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт   ( для фізичних осіб)

18. Внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт

 ( для юридичних осіб)

19. Реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації  об’єктів, який належить до І-ІІІ категорії складності (для фізичних осіб)

20 Реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації  об’єктів, який належить до І-ІІІ категорії складності

(для юридичних осіб)

21. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації  самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності

за рішенням суду(для фізичних осіб)

22. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації  самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності  за рішенням суду

  (для юридичних осіб)

23. Реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації  об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта(для фізичних осіб)

24. Реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації  об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта(для юридичних осіб)

25. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт (для фізичних осіб)

26. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт (для юридичних осіб)

27. Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт (для фізичних осіб)

28. Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт (для юридичних осіб)

29 Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт( для фізичних осіб)

30. Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт( для юридичних осіб)

31. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт (для фізичних осіб)

32. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт (для юридчних осіб)

Відділ благоустрою міста
 • Дозвіл на розміщення пересувних атракціонів, луна-парків, цирків, театрів
 • Надання дозволу (ордеру) на порушення об’єкту благоустрою, та проведення земляних робіт по будівництву, ремонту, реконструкції об’єктів на території міста (з перекриттям дорожнього руху у разі необхідності)
 • Реєстрація Книги відгуків і пропозицій суб’єктів господарювання сфери торгівлі та послу
 • Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного  господарства та сфери послуг незалежно від форм власності
 • Дозвіл на розміщення об’єкта виїзної торгівлі (лоточна)
Відділ Економіки
 • 1. Надання дозволу на продовження/ передачу в оренду нежитлове приміщення комунальної власності територіальної громади

  2. Надання дозволу на приватизацію майна комунальної власності  шляхом викупу.

Земельний відділ
 • 1. Внесення змін у рішення міської ради

  2. Надання дозволу на затвердження документації із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності

  3. Надання дозволу на затвердження документації із землеустрою та надання в користування на умовах оренди земельної ділянки

  4. Продовження терміну дії рішення міської ради

  5. Надання дозволу на розробку документації ізземлеустрою на земельну ділянку

  (приватизація земельної ділянки, яка перебуває у користуванні громадян)

  6. Надання дозволу на затвердження документації із землеустрою та передача земельної ділянки у власність

  7. Надання дозволу на затвердження документації із землеустрою та передача земельної ділянки у постійне користування

  8. Надання згоди на передачу в суборенду орендованої земельної ділянки (або її частини) суб’єктам господарювання

  9. Надання згоди на поділ чи об’єднання земельних ділянок комунальної власності

  10. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  комунальної власності в постійне користування

  11. Затвердження документації із землеустрою щодо поділу та/або об’єднання земельної ділянки комунальної власності

Документи дозвільного характеру
 • Видача(переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності  з  Єдиного державного реєстру документів дозвільного характеру
 • Видача(переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності  з  Єдиного державного реєстру документів дозвільного характеру
 • Реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на  вулично-дорожній мережі загального користування
 • Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
 • Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань  пожежної безпеки
 • Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

Відділ надзвичайний ситуацій

1.Видача акта обстеження зелених насаджень, що підлягають сплаті відновної вартості

2. Виплата одноразової грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій

3. Надання  дозволу  на  видалення  зелених насаджень

4. Надання  дозволу  на  видалення  сухостійних  та  аварійних  дерев

Інститут землеустрою
 • Видача витягу з державного реєстру сертифікованих інженерів- землевпорядників і державного реєстру сертифікованих  інженерів-геодезистів
Паспортні послуги

1. Оформлення та видача паспорта громадянина України у вигляді id-картки при:

 • досягненні віку (14-ти років);
 • зміні прізвища;
 • непридатності (пошкодження, псуваня);
 • зміні по досягненню 25-ти та 45-ти років;
 • зміні за бажанням, втраті, (крім встановлення особи і осіб з зони АТО, які не мають підтверджуючих документів особи).

2. Оформлення та видача паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

3. Вклейка фото по досягненню 25-ти та 45-ти років.

Відділ містобудування та архітектури
 • Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
 • Внесення змін до  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
 • Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
 • Надання  висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки.
 • Надання про проекту відведення земельної ділянки
 • Надання довідки про підтвердження присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.
 • Надання дозволу на розташування тимчасової споруди
 • Надання дубліката будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
 • Надання дубліката містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
 • Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
 • Надання паспорту прив’язки тимчасової споруди
 • Надання погодження розташування тимчасової споруди
 • Надання рішення про підтвердження поштової адреси об’єкту нерухомого майна
 • Реєстрація Декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документу на виконання будівельних робіт
Служба у справах дітей та сім”ї
 • 1. Прийняття рішення щодо дарування квартири (будинку, земельної ділянки),  де зареєстрована та проживає дитина

  2. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

  3. Видача дозволу на зміну прізвища, ім′я, по-батькові дитини

  4. Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав  відносно дитини

  5. Надання рішення про відібрання дітей у батьків, без позбавлення  їх батьківських прав

  6. Встановлення опіки над майном дитини-сироти  та дитини, позбавленої батьківського піклування

  7. Встановлення опіки (піклування) над дитиною

  8. Утворення дитячого будинку сімейного типу

  9. Видача рішення про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати  її з  пологового будинку або іншого  закладу охорони здоров′я, якщо цього не зробили батьки дитини

  10. Прийняття рішення щодо укладання договору купівлі-продажу квартири  (будинку, земельної ділянки) від імені дитини  

  11. Про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

  12. Видача рішення про надання неповнолітнім  повної цивільної дієздатності    

  13. Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти, у зв’язку  з  передачею права власності  на нерухоме майно малолітній  (неповнолітній) дитині   

  14. Надання  рішення щодо визначення місця проживання дитини

  15. Утворення  прийомної сім′ї  

  16. Прийняття рішення щодо надання дозволу на реєстрацію автомобіля та укладання договору продажу даного автомобіля  від імені дитини 

  17. Прийняття  рішення щодо укладання договору міни житла, де зареєстрована дитина

  18. Прийняття рішення щодо визначення  розміру часток квартири (будинку),  де зареєстрована та проживає дитина

  19. Надання  рішення  щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо  

 • 20. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів